Detaseal hydroflow lite regular

Nr.kat. 02730

Poliwinylosiloksan. Tiksotropowy i hydrofilny.

Najpopularniejszy materiał do precyzyjnych wycisków Drugiej warstwy – korekcyjnej

Czasy 2,5 min i 4 minuty