Włączniki nożne do unitów Implanto-Endo-Chirurgicznych

ae-7d   ae-19 ae-70

Włączniki nożne z dodatkowymi funkcjami „bez użycia rąk”

AE-7D  opcja do AEU-25

AE-18A opcja do AEU-707

AE-70 opcja do AEU-7000,6000,26